<acronym id="owqss"><center id="owqss"></center></acronym>
<acronym id="owqss"></acronym>
<acronym id="owqss"><center id="owqss"></center></acronym>

CFI算子與(ω)性質和(ω1)性質的判定

殷樂 曹小紅

引用本文:
Citation:

CFI算子與(ω)性質和(ω1)性質的判定

  作者簡介: 殷 樂(1994?),女,陜西人,碩士生,主要從事算子理論方面的研究. E-mail:yinle@snnu.edu.cn;
  通訊作者: 曹小紅, xiaohongcao@snnu.edu.cn
 • 中圖分類號: O177.2

CFI operators and the judgements of property (ω) and property (ω1)

  Corresponding author: CAO Xiao-hong, xiaohongcao@snnu.edu.cn
 • CLC number: O177.2

 • 摘要: 利用一致Fredholm指標性質定義了一個新的譜集,根據這個譜集給岀了算子T及其共軛算子T*滿足$\left( {{\omega _1}} \right)$性質和$\left( \omega \right)$性質的判定條件.并且,對Hilbert空間上有界線性算子的$\left( \omega \right)$性質的與T交換的有限秩攝動F進行了討論.
 • [1] Weyl H. über beschr?nkte quadratische Formen, deren Differenz vollstetig ist[J]. Rendiconti Del Circolo Matematico Di Palermo, 1909, 27(1): 373-392. DOI:  10.1007/BF03019655.
  [2] 江樵芬, 鐘懷杰. Banach代數直和上的乘子及其譜理論[J]. 系 統科學與數學, 2010, 30(1): 137-144. Jiang Q F, Zhong H J. Multipliers of the direct sum of banach algebras and the spectral theory[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2010, 30(1): 137-144.
  [3] 何建鋒, 李耀堂. 矩 陣Hadamard積和Fan積的特征值界的改進[J]. 云南大學學報: 自然科學版, 2018, 40(1): 22-28. DOI:  10.7540/j.ynu.20170394. He J F, Li Y T. A modification on eigenvalue’s bounds of the Hadamard product and Fan product of matrices[J]. Journal of Yunnan University: Natural Sciences Edition, 2018, 40(1): 22-28.
  [4] Harte R, Lee W Y. Another note on Weyl’s theorem[J]. Transactions of the American Mathematical Society, 1997, 5: 349.
  [5] Rako?evic V. On a class of operators[J]. Matematicki Vesnik, 1985, 37: 423-426.
  [6] Rako?evic V. Operators obeying a-Weyl’s theorem[J]. Revue Roumaine des Mathematiques Pures et Appliquees, 1989, 34: 915-919.
  [7] Aiena P. Fredholm and local spectral theory, with applications to multipliers[M]. Netherlands: Springer, 2004.
  [8] Berberian S K. The Weyl spectrum of an operator[J]. Indiana University Mathematics Journal, 1970, 20(6): 529-544. DOI:  10.1512/iumj.1971.20.20044.
  [9] Harte R. Fredholm, Weyl and Browder theory[J]. Proceedings of the Royal Irish Academy, 1985, 85A(2): 151-176.
  [10] Harte R. Invertibility and singularity for bounded linear operators[M]. New York: Dekker, 1988.
  [11] Taylor A E. Theorems on ascent, descent, nullity and defect of linear operators[J]. Mathematische Annalen, 1996, 163(1): 18-49.
  [12] Aiena P, Pena P. Variation on Weyl’s theorem[J]. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2006, 324(1): 566-579. DOI:  10.1016/j.jmaa.2005.11.027.
  [13] Sun C H, Cao X H, Dai L. Property $\left( {{\omega _1}} \right)$ and Weyl type theorem[J]. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2010, 363(1): 1-6. DOI:  10.1016/j.jmaa.2009.07.045.
  [14] Cao X H. Weyl spectrum of the products of operators[J]. Journal of the Korean Mathematical Society, 2008, 45(3): 771-780. DOI:  10.4134/JKMS.2008.45.3.771.
  [15] Xin Q L, Cao X H. Perturbations for property $\left( \omega \right)$ [J]. Journal of Graduate University of Chinese Academy of Sciences, 2012, 29(5): 586-593.
 • [1] 馬銳 . BL代數特征性質. 云南大學學報(自然科學版), 2003, 25(6): 487-489.
  [2] 嚴超陳慧茹任雁明黃凡然譚曉平程曉紅 . 1,3,4-噁二唑膽甾醇化合物的合成及性質研究. 云南大學學報(自然科學版), 2017, 39(2): 272-277. doi: 10.7540/j.ynu.20160535
  [3] 周勛秀焦善慶 . 強黑洞(原生黑洞)的物理性質. 云南大學學報(自然科學版), 2002, 24(5): 358-360,369.
  [4] 張娟娟李映輝趙憲鐘 . 矩形Clifford半環的性質與結構. 云南大學學報(自然科學版), 2008, 30(4): 338-343.
  [5] 鄭世燕陳金燦 . 氣體沿任意過程的熱力學性質. 云南大學學報(自然科學版), 2009, 31(4): 372-377 .
  [6] 鮑宏偉張佳李德才 . 某些子群嵌入性質對群類構造的影響. 云南大學學報(自然科學版), 2019, 41(6): 1101-1107. doi: 10.7540/j.ynu.20170440
  [7] 馬春暉李生剛伏文清 . 真理想族的上、下確界及其性質. 云南大學學報(自然科學版), 2009, 31(4): 329-333 .
  [8] 張緒瑛劉雯黃靜李文娟孫昭吳自榮 . γ-聚谷氨酸錳的制備及其性質研究. 云南大學學報(自然科學版), 2009, 31(2): 204-207, .
  [9] 彭雄偉譚曉平張瑞林程曉紅 . 2,5-二苯基-1,3,4-噻二唑衍生物的一鍋法合成及性質研究. 云南大學學報(自然科學版), 2016, 38(4): 632-637. doi: 10.7540/j.ynu.20150828
  [10] 伏文清李生剛 . L-子坡代數范疇及其性質. 云南大學學報(自然科學版), 2013, 35(2): 129-136. doi: 10.7540/j.ynu.20120236
  [11] 耿森林李芳菊 . 大顆粒糧食中聲傳播性質研究. 云南大學學報(自然科學版), 2008, 30(6): 583-586.
  [12] 范蓉 . 科技期刊編輯的勞動性質、業務素質及價值探討. 云南大學學報(自然科學版), 2011, 33(S2): 117-119.
  [13] 楊澤恒付尚樸左國超 . 一類空間中高階微分的性質. 云南大學學報(自然科學版), 2002, 24(4): 245-248.
  [14] 陸漢川李生剛 . 區間值模糊擬度量空間的一些拓撲性質. 云南大學學報(自然科學版), 2016, 38(2): 171-177. doi: 10.7540/j.ynu.20130665
  [15] 侯銀玲季甲周仁迪唐光念陳宇宇 . 新穎一維鏈Zn配合物的合成、結構及熒光性質. 云南大學學報(自然科學版), 2017, 39(6): 1035-1039. doi: 10.7540/j.ynu.20170161
  [16] 李旭 . 一種螺噁嗪光致變色化合物的合成與性質研究. 云南大學學報(自然科學版), 2016, 38(2): 295-298. doi: 10.7540/j.ynu.20150468
  [17] 黃瀟芮偉國 . 分數階廣義Bagley-Torvik方程的各種精確解及其動力學性質. 云南大學學報(自然科學版), 2018, 40(1): 12-21. doi: 10.7540/j.ynu.20170350
  [18] 玉強吳保衛 . 一類正線性系統的整體性質. 云南大學學報(自然科學版), 2014, 36(1): 6-11. doi: 10.7540/j.ynu.20130160
  [19] 鄭明飛張晉趙家云 . 石墨纖維表面與孔隙的結構表征及分形性質分析. 云南大學學報(自然科學版), 2014, 36(1): 88-93. doi: 10.7540/j.ynu.20130321
  [20] 羅康碧李春梅向蘭李滬萍寧平 . 石膏性質對半水硫酸鈣晶須形貌的影響. 云南大學學報(自然科學版), 2010, 32(2): 213-216, .
 • 加載中
計量
 • 文章訪問數:  776
 • HTML全文瀏覽量:  442
 • PDF下載量:  15
 • 被引次數: 0
出版歷程
 • 收稿日期:  2019-07-01
 • 錄用日期:  2020-01-19
 • 網絡出版日期:  2020-04-11
 • 刊出日期:  2020-07-01

CFI算子與(ω)性質和(ω1)性質的判定

  作者簡介:殷 樂(1994?),女,陜西人,碩士生,主要從事算子理論方面的研究. E-mail:yinle@snnu.edu.cn
  通訊作者: 曹小紅, xiaohongcao@snnu.edu.cn
 • 陜西師范大學 數學與信息科學學院,陜西 西安 710119

摘要: 利用一致Fredholm指標性質定義了一個新的譜集,根據這個譜集給岀了算子T及其共軛算子T*滿足$\left( {{\omega _1}} \right)$性質和$\left( \omega \right)$性質的判定條件.并且,對Hilbert空間上有界線性算子的$\left( \omega \right)$性質的與T交換的有限秩攝動F進行了討論.

English Abstract

 • 1909年,Weyl檢查Hilbert空間上正規算子的譜時發現了Weyl定理[1]. 自此譜理論逐漸發展成為算子理論和算子代數中的一個重要分支,與解算子方程聯系密切,且應用廣泛[2-3]. 之后許多文獻都討論了Weyl定理的變式[4-6]. Rako?evic[5]研究了其中一個變式,即 $\left( \omega \right)$ 性質. 在本文中,H表示復的無限維可分的Hilbert空間,$B\left( H \right)$ 表示 $H$ 上有界線性算子的全體. 對于 $T \in B\left( H \right)$,$n\left( T \right)$$d\left( T \right)$ 分別表示算子 $T$ 的零空間 $N\left( T \right)$ 的維數和值域 $R\left( T \right)$ 的余維數. 由文獻[7]中推論1.15可知,若 $d\left( T \right) < 0$,則 $R\left( T \right)$ 閉. 并且,我們定義:

  $\qquad {\sigma _d}(T) = \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:R\left( {T - \lambda I} \right){\text{不閉}}} \right\}. $

  回顧可知,算子 $T \in B\left( H \right)$ 稱為上半Fredholm算子,若 $T$ 的值域 $R\left( T \right)$ 閉且其零空間 $N\left( T \right)$ 是有限維的[8-10];算子 $T \in B\left( H \right)$ 稱為下半Fredholm算子,若 $T$ 的值域 $R\left( T \right)$ 的余維數是有限維的. 特別地,若 $R\left( T \right)$ 閉且 $n\left( T \right) = 0$,則稱算子 $T$ 為下有界算子;若 $d\left( T \right) = 0$,則稱算子 $T$ 為滿算子. 稱算子 $T$ 是可逆的,當且僅當 $N\left( T \right) = d\left( T \right) = 0$. 設算子 $T$ 的譜 $\sigma \left( T \right)$,逼近點譜 ${\sigma _a}\left( T \right)$ 和滿譜 ${\sigma _s}\left( T \right)$ 定義如下:

  $\qquad \sigma (T) = \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:T - \lambda I{\text{不為可逆算子}}} \right\}; $

  $\qquad {\sigma _a}(T) = \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:T - \lambda I{\text{不為下有界算子}}} \right\}; $

  $\qquad {\sigma _s}(T) = \{ \lambda \in {\bf{C}}:T - \lambda I{\text{不為滿算子}}\}. $

  令相應的預解集為 $\rho (T) ={\bf{C}}\backslash \sigma (T)$,${\rho _a}(T) = {\bf{C}}\backslash {\sigma _a}(T)$${\rho _s}(T) = {\bf{C}}\backslash {\sigma _s}(T)$. 若算子 $T$ 是半(上半或下半)Fredholm算子,則可定義算子 $T$ 的指標為 ${\rm{ind}}\left( T \right) = n\left( T \right) - d\left( T \right)$. 若 ${\rm{ind}}\left( T \right) < \infty $,則稱算子 $T$ 為Fredholm算子. 特別地,當 ${\rm{ind}}\left( T \right) = 0$ 時,稱 $T$ 為Weyl算子. 設算子 $T$ 的本質譜 ${\sigma _e}\left( T \right)$ 和Weyl譜 ${\sigma _w}\left( T \right)$ 定義如下:

  $\qquad {\sigma _e}(T) = \{ \lambda \in {\bf{C}}:T - \lambda I{\text{不為}}{\rm{ Fredholm }}{\text{算子}}\}; $

  $\qquad {\sigma _w}(T) = \{ \lambda \in {\bf{C}}:T - \lambda I{\text{不為}}{\rm{Weyl }}{\text{算子}}\}. $

  $T$ 是Fredholm算子且有有限的升標 ${\rm{asc}}\left( T \right)$ 和降標 ${\rm{des}}\left( T \right)$ 時,稱 $T$ 是Browder算子,其中 ${\rm{asc}}\left( T \right) = \inf \left\{ {n \in {\bf{N}}:N\left( {{T^n}} \right) = N\left( {{T^{n + 1}}} \right)} \right\}$${\rm{des}}\left( T \right) = \inf \left\{ {n \in {\bf{N}}:R\left( {{T^n}} \right) = R\left( {{T^{n + 1}}} \right)} \right\}$. 由文獻[11]中推論4.4可知Browder算子就是有有限升降標的Weyl算子. 我們定義Browder譜為

   ${\sigma _b}(T) = \{ \lambda \in {\bf{C}}:T - \lambda I{\text{不為}}{\rm{Browder}}{\text{算子}}\} $,

  ${\;\rho _b}(T) = {\bf{C}}\backslash {\sigma _b}(T)$.給定一個子集 $G \subseteq {\bf{C}}$,令 $\operatorname{int} G$$G$ 的所有內點之集,${\rm{iso}}G$$G$ 的所有孤立點之集. 令 ${\rm{acc}}G = \bar G\backslash {\rm{iso}}G$,其中 $\bar G$$G$ 的閉包. 并且,稱 $\partial G$$G$的邊界. 稱 $T \in B\left( H \right)$ 為isoloid算子,若 ${\rm{iso}}\sigma (T) \subseteq {\sigma _p}(T)$,其中 ${\sigma _p}(T) = $$ \{ \lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right) > 0\} $.

  在文獻[12~13]中,作者介紹了 $\left( \omega \right)$ 性質和 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質的相關概念. 稱 $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質,若

  $\qquad{\sigma _a}(T)\backslash {\sigma _{ea}}(T) = {{\rm{\pi }}_{00}}(T),$

  其中 ${{\rm{\pi }}_{00}}(T) = \left\{ {\lambda \in {\rm{iso}}\sigma (T):0 < n(T - \lambda I) < \infty } \right\}$,${\sigma _{ea}}(T) = {\bf{C}}\backslash {\rho _{ea}}(T)$${\rho _{ea}}(T) = \{ \lambda \in {\bf{C}}:T - \lambda I{\text{是上半}}{\rm{Fredholm}}$算子且 ${{\rm{ind}}( {T - \lambda I{\rm{ }}} ) \leqslant 0}\} $. 稱 $T$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質,若 ${\sigma _a}(T)\backslash {\sigma _{ea}}(T) \subseteq {{\rm{\pi }}_{00}}(T). $

  在本文中,我們用CFI算子[14]定義了一個新的譜集,利用這個譜集討論了算子 $T$ 及其共軛算子 ${T^ * }$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質的判定條件,并且討論了算子 $T$ 關于 $\left( \omega \right)$ 性質的有限秩攝動.

  在文獻[14]中,作者定義了一致Fredholm指標算子(簡寫為CFI算子),即算子 $T \in B\left( H \right)$ 稱為CFI算子,若對任意的 $S \in B\left( H \right)$,下列情況之一成立:

  (1)$TS$$ST$ 均為Fredholm算子且 ${\rm{ind}}\left( {TS} \right) = {\rm{ind}}\left( {ST} \right) = {\rm{ind}}\left( S \right)$;

  (2)$TS$$ST$ 都不為Fredholm算子.

  并且,作者證明了 $T$ 是CFI算子當且僅當以下情況之一成立:

  (1)$T$ 是Weyl算子;

  (2)$R\left( T \right)$不閉;

  (3)$R\left( T \right)$ 閉且 $n\left( T \right) = d\left( T \right) = \infty $.

  顯然,$T$ 不是CFI算子當且僅當T是半Fredholm算子且 ${\rm{ind}}\left( T \right) \ne 0$.

  利用CFI算子,我們定義了一個新的譜集:${\sigma _1}\left( T \right) = \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:T - \lambda I{\text{不為}}{\rm{CFI}}{\text{算子}}} \right\}$. 顯然 ${\sigma _1}\left( T \right)$ 是一個開集. 令 ${\rho _1}(T) = {\bf{C}}\backslash {\sigma _1}(T)$. 接下來,我們利用 ${\sigma _1}\left( T \right)$ 分別研究算子 $T$ 及其共軛算子 ${T^ * }$$\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質和 $\left( \omega \right)$ 性質.

  定理1 設 $T \in B\left( H \right)$. $T$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質 $ \Leftrightarrow {\sigma _b}\left( T \right) = $  $\partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right. > d\left( T \right. - \left. {\left. {\lambda I} \right)} \right\} \cup \{ \lambda \in $${\mathop{\rm int}} {\rho _1}\left( T \right):n\left( {T - \lambda I} \right) = \infty \} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup {\sigma _d}\left( T \right) $.

  證明 顯然,對任意 $T \in B\left( H \right)$,有  ${\sigma _b}\left( T \right) \supseteq \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in{\bf{C}}:n\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right. \!>\! \left. {d\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ \lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}\left( T \right)\!:\right.$ $\left.n\left( {T \!-\! \lambda I} \right) = { \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup {\sigma _d}\left( T \right)$.

  對于反包含,我們假設   ${\lambda _0} \notin \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right. > \left. {d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ {\lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}} \right.\left( T \right):n\left( T \right. \left. { - \lambda I} \right)\left. { = \infty } \right\} \cup $$\left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup{\sigma _d}\left( T \right) $,則有 $n\left( {T - {\lambda _0}I} \right) \leqslant d\left( {T - {\lambda _0}I} \right)$$R\left( {T - {\lambda _0}I} \right)$ 閉. 不妨設 ${\lambda _0} \in {\sigma _a}\left( T \right)$. 由于 ${\lambda _0} \notin \partial {\sigma _1}\left( T \right)$,故 ${\lambda _0} \in {\sigma _1}\left( T \right) \cup \operatorname{int} {\rho _1}\left( T \right)$. 若 ${\lambda _0} \in {\sigma _1}\left( T \right)$,則 ${\lambda _0} \in {\sigma _a}(T)\backslash {\sigma _{ea}}(T)$,由 $T$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質可知 ${\lambda _0} \in {\rho _b}\left( T \right)$,這與 ${\lambda _0} \in {\sigma _1}\left( T \right)$ 矛盾. 若 ${\lambda _0} \in \operatorname{int} {\rho _1}\left( T \right)$,則 $n\left( {T - {\lambda _0}I} \right) < \infty $. 因此 ${\lambda _0} \in {\rho _w}\left( T \right)$,即 ${\lambda _0} \in {\sigma _a}(T)\backslash {\sigma _{ea}}(T)$. 同理,由 $T$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質可知 ${\lambda _0} \in {\rho _b}\left( T \right)$.

  反之,假設 ${\lambda _0} \in {\sigma _a}(T)\backslash {\sigma _{ea}}(T)$. 由半Fredholm算子的攝動定理可知 ${\lambda _0} \in {\sigma _1}\left( T \right) \cup \operatorname{int} {\rho _1}\left( T \right)$,故 ${\lambda _0} \notin \partial {\sigma _1}\left( T \right)$. 因此   ${\lambda _0} \notin \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right. > \left. {d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ {\lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}} \right.\left( T \right):n\left( T \right.\left. { - \lambda I} \right) = \left. \infty \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup$$ {\sigma _d}\left( T \right)$. 故 ${\lambda _0} \notin {\sigma _b}\left( T \right)$,即 ${\lambda _0} \in {{\rm{\pi }}_{00}}(T)$. 證畢.

  由定理1可得,下列敘述等價:

  (1) $T$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質;

  (2) $\sigma \left( T \right) \subseteq {\rho _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right. > \left. {d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$${\sigma _w}\left( T \right) = {\sigma _b}\left( T \right)$;

  (3) $\sigma \left( T \right) = \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right. > \left. {d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ {\lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}\left( T \right):n\left( T \right.\left. { - \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup \left. {\left[ {{\rho _a}\left( T \right)} \right. \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup $    $ {\sigma _d}\left( T \right) \cup{\sigma _0}\left( T \right) $,

  其中 ${\sigma _0}\left( T \right) = \sigma \left( T \right)\backslash {\sigma _b}\left( T \right)$.

  類似定理1的證明,我們可以得到 ${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質的充要條件.

  推論1 設 $T \in B\left( H \right)$. ${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質 $ \Leftrightarrow {\sigma _b}\left( T \right) =$  $ \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right. < d\left( T \right. - \left. {\left. {\lambda I} \right)} \right\} \cup \{ \lambda \in {\mathop{\rm int}} {\rho _1}\left( T \right):d\left( {T - \lambda I} \right) = \infty \} \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$.

  根據之前的結果,我們很自然地考慮了 $T$${T^ * }$ 均滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質時 ${\sigma _b}\left( T \right)$ 的結構.

  推論2 設 $T \in B\left( H \right)$. 則下列命題成立:

  (1)$T$${T^ * }$ 均滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質 $ \Leftrightarrow {\sigma _b}\left( T \right) = $  $ \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}\left( T \right):d\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}} \right.\left( T \right)\left. { \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup\left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$;

  (2)若 $T$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質. 則 ${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質 $ \Leftrightarrow {\sigma _b}\left( T \right) = $  $ \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:d\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup\left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$;

  (3)若 ${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質. 則 $T$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質 $ \Leftrightarrow {\sigma _b}\left( T \right) = $  $\partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:d\left( {{T^ * } - \bar \lambda I} \right) = \infty } \right\}\cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$;

  (4)若 ${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質. 則 $T$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質 $ \Leftrightarrow {\sigma _b}\left( T \right) = $  $\partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:d\left( {{T^ * } - \bar \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup\left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup {\sigma _d}\left( T \right)$.

  證明?。?)根據定理1和推論1,可得  ${\sigma _b}( T ) = \{ \partial {\sigma _1}( T ) \cup \{ \lambda \in {\bf{C}}:n( {T - \lambda I} ) > d( {T - \lambda I} ) \} \cup \{ \lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}( T ):$ $n( {T - \lambda I} ) = \infty \} \cup [ {\rho _a}( T ) \cap \sigma ( T ) ] \cup $  ${\sigma _d}( T )\}\cap \{ \partial {\sigma _1}( T ) \cup\{ \lambda \in {\bf{C}}:n( {T - \lambda I} ) < d {( T { - \lambda I} )} \} \cup \{ \lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}( T ):d( {T - \lambda I} ) = \infty \} \cup [ {\rho _s}( T ) \cap\sigma ( T ) ] \} = $  $ \partial {\sigma _1}( T ) \cup $$ \{ \lambda \in \partial {\sigma _1}( T ):n( {T - \lambda I} ) < d( {T - \lambda I} ) \} \cup[ {{\rho _s}( T ) \cap \sigma ( T )} ] \cup $  $ \{ \lambda \in {\mathop{\rm int}} {\rho _1}( T ):R( {T - \lambda I} ){\text{不閉且}}n( {T - \lambda I} ) =d( {T - \lambda I} ) = \infty \} \cup $  $\{ {\lambda \in {\mathop{\rm int}} {\rho _1}( T ):R( {T - \lambda I} ){\text{閉且}}n( {T \!-\! \lambda I} ) \!=\! d( {T \!-\! \lambda I} ) \!=\! \infty } \} \cup \{ {\lambda \in {\mathop{\rm int}} {\rho _1}( T ):R( {T \!-\! \lambda I} ){\text{不閉且}}} n({T \!-\! \lambda I} ){\rm{ = }}\infty \} \cup$  $ [ {{\rho _a}( T ) \cap \sigma ( T )} ] \cup [ {\partial {\sigma _1}( T ) \cap {\sigma _d}( T )} ] \cup \{ {\lambda \in {\sigma _d}( T ):n( {T - \lambda I} ) < d( {T - \lambda I} )} \} \cup \left\{ \lambda \in {\mathop{\rm int}} {\rho _1}( T ):R( {T - \lambda I} )\right. $不閉且  $\left.d( {T - \lambda I} ) = \infty \right\} \subseteq $  $ \partial {\sigma _1}( T ) \cup\{ {\lambda \in {\mathop{\rm int}} {\rho _1}( T ):d( {T - \lambda I} ) = \infty } \} \cup [ {{\rho _a}} ( T ) { \cap \sigma ( T )} ] \cup [ {{\rho _s}( T ) \cap \sigma ( T )} ] \cup {\sigma _d}( T ){\rm{ = }}$  $ \partial {\sigma _1}( T ) \cup \{ {\lambda \in {\mathop{\rm int}} {\rho _1}( T ):d( {T - \lambda I} ) = \infty } \} \cup [ {{\rho _a}} ( T ) \cap\sigma ( T ) ] \cup [ {\rho _s}( T ) \cap \sigma ( T ) ] \cup $  $[ \partial {\sigma _1}( T ) \cap {\sigma _d}( T ) ] \cup [ \operatorname{int} {\rho _1}( T ) \cap {\sigma _d}( T ) ] = $  $ \partial {\sigma _1}( T ) \cup \{ \lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}( T ): d( T - {\lambda I} ) = \infty \} \cup [ {\rho _a}( T ) \cap \sigma ( T ) ] \cup [ {{\rho _s}( T ) \cap \sigma ( T )} ] \subseteq {\sigma _b}( T )$. 因此可得

  $\qquad{\sigma _b}\left( T \right) = \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}\left( T \right):d\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right].$

  反之,由所給條件可得   ${\sigma _b}\left( T \right) = \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}\left( T \right):d\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]\cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \subseteq \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup$    $ \left\{ {\lambda \in {\mathop{\rm int}} {\rho _1}\left( T \right):R\left( {T - \lambda I} \right){\text{閉且}}n\left( {T - \lambda I} \right) = d\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup$    $ \left\{ {\lambda \in } {\mathop{\rm int}} {\rho _1}\left( T \right):R\left( {T - \lambda I} \right){\text{不閉且}}n\left( {T - \lambda I} \right) = d\left( {T - \lambda I} \right) =\right.\left. \infty \right\} \cup $    $\left\{ {\lambda \in {\mathop{\rm int}} {\rho _1}\left( T \right):R\left( {T - \lambda I} \right){\text{不閉且}}} \right.n ( T { - \lambda I}) < d\left( {T - \lambda I} \right) = \infty \} \cup $    $\left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \{ \lambda \in {{\bf{C}}}:n\left( {T - \lambda I} \right) > d\left( {T - \lambda I} \right)\} \subseteq $    $\partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup\{ \lambda \in{{\bf{C}}}:$$n\left( {T \!-\! \lambda I} \right)\left. { > {d\left( {T\! -\! \lambda I} \right)} } \right\} \cup \left\{ {\lambda \in {\mathop{\rm int}} {\rho _1}\left( T \right):n\left( {T \!-\! \lambda I} \right) \!=\! \infty } \right\} \cup $    $\left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup {\sigma _d}\left( T \right) \subseteq {\sigma _b}\left( T \right) $. 因此,由定理1可得 $T$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質. 同樣地,由推論1我們可以證明 ${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質.

  (2)根據推論2(1)的必要性,可得   ${\sigma _b}\left( T \right) = \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}\left( T \right):d\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}} \left( T \right)\cap \sigma \left( T \right) \right] \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \subseteq$  $ \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:d\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}} \right.\left( T \right)\left. { \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap } \right.$$\left. {\sigma \left( T \right)} \right]$,且其反包含顯然成立.

  反之,因為 $T$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質,則由定理1可得   ${\sigma _b}\left( T \right) \!=\! \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right. > d\left( T \!-\! \left. {\lambda I}\right) \right\} \cup \{ \lambda \in$$ \operatorname{int} {\rho _1}\left( T \right):n\left( {T - \lambda I} \right) = \infty \} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup {\sigma _d}\left( T \right)$. 由條件得   ${\sigma _b}\left( T \right) = \left\{ {\partial {\sigma _1}\left( T \right)} \right. \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right. > d\left( T \right. - \left. {\left. {\lambda I} \right)} \right\} \cup\{ \lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}( T ):n( {T - \lambda I}) = \infty \} \cup $    $ [ {{\rho _a}( T ) \cap \sigma ( T )} ] \cup {\sigma _d}( T ) \} \cap\{ {\partial {\sigma _1}( T ) \cup \{ {\lambda \in {\bf{C}}:d( {T - \lambda I}) = \infty } \}} \cup $    $ [ {{\rho _a}( T ) \cap \sigma ( T )} ] \cup[ {\rho _s}( T ) \cap\sigma ( T ) ] \} = $    $\partial {\sigma _1}( T ) \cup $    $\{ {\lambda \in } \partial {\sigma _1}( T ):d\left( T \right. - \left. {\left. {\lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup $    $\left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {\partial {\sigma _1}\left( T \right) \cap {\sigma _d}\left( T \right)} \right] \cup $    $\left\{ {\lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}\left( T \right):n\left( {T\!\! -\! \!\lambda I} \right) \!=\! d\left( {T \!\!-\!\! \lambda I} \right)} \right.\!=\! \infty \} \cup \{ \lambda \in {\sigma _d}( T ):d( T \!-\! {\lambda I}) \!=\! \infty \} \cup $    $ \left\{ {\lambda \in {\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right):d\left( T \right. \!\!-\!\! \left. {\left. {\lambda I} \right) \!=\! \infty } \right\}} \right. \cup\left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]\subseteq $    $ \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \{ \lambda \in {\bf{C}}:n( {T - \lambda I} ) < d( T - {\lambda I} ) \} \cup \left\{ {\lambda \in \operatorname{int} {\rho _1}\left( T \right):d\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup $    $\left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \subseteq $${\sigma _b}\left( T \right)$. 因此,由推論1可得 ${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質.

  類似于推論2(2)的證明,易得推論2(3)(4)成立. 證畢.

  接下來,我們討論 $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質時的相關結論.

  定理2 若 ${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質. 則 $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且為isoloid算子 $ \Leftrightarrow {\sigma _b}\left( T \right) = $  ${\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap \left. {{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup\left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right. > \left. {d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup \left. {\left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right. = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$.

  證明 由推論2(3)可知,當 $T$${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質時,有  ${\sigma _b}\left( T \right) = \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {{\bf{C}}}:} \right.d\left( {{T^ * } - \bar \lambda I} \right)\left. { = \infty } \right\} \cup$$ \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$. 因為   $\partial {\sigma _1}\left( T \right) \!=\!\! \left\{ {\lambda \in\! \partial {\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{iso}}\sigma \left( T \right):\!} \right.\!n\left. {\left( {T \!\!-\!\! \lambda I} \right) \!=\! \infty } \right\}\cup \{ \lambda \in\! \partial {\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{iso}}\sigma ( T ): $ $ n ( {T \!\!-\! \lambda I} ){\rm{<}}\infty \} \!\cup\! \left[ {\partial {\rho _1}\left( T \right) \!\cap \!{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \!\subseteq $    $\left\{ {\lambda \!\in\! {\bf{C}}:} \right.n\left. {\left( {T \!-\! \lambda I} \right) \!= \!\infty } \right\} \!\cup\! \left\{ {\lambda \!\in } \right.\partial {\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{iso}}\sigma \left( T \right):n\left. {\left( {T - \lambda I} \right){\rm{ < }}\infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right]$,并且有   $\left\{ {\lambda \!\in\! {\bf{C}}:d\left( {{T^ * } \!-\! \bar \lambda I} \right) \!=\! \infty } \right\} \!=\! \left\{ {\lambda \notin } \right.\left. {{\sigma _d}\left( T \right):n\left( {T - \lambda I} \right) \!=\! \infty } \right\} \cup \left\{ {\lambda \in {\sigma _d}\left( T \right):d\left( {{T^ * } - \bar \lambda I} \right) = \infty } \right\} \subseteq$  $ \left\{ {\lambda \notin } {\sigma _d}\left( T \right):n\left( {T - \lambda I} \right) =\right.\left. { \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _1}\left( T \right)} \right.\left. { \cap \sigma \left( T \right)} \right] \subseteq \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup$  $ \left[ {{\rho _1}\left( T \right) \cap } \right.{\rm{acc}}\left. {\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\rho _1}\left( T \right) \cap } \right.{\rm{iso}}\left. {\sigma \left( T \right)} \right] \subseteq $  $\left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n} \right.\left( T \right. -\left. {\left. {\lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _1}\left( T \right) \cap } \right.{\rm{acc}}\left. {\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{iso}}\sigma \left( T \right):} \right.n\left. {\left( {T - \lambda I} \right) < \infty } \right\} \cup $  $\left\{ {\lambda \in {\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{iso}}\sigma \left( T \right):} \right.n\left. {\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\} \subseteq $  $\{ \lambda \in {\bf{C}}:n( {T - \lambda I} ) = \infty \} \cup \left[ {{\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{iso}}} \right.\sigma \left( T \right):n\left( T \right. - $$\left. {\left. {\lambda I} \right)< \infty } \right\}.$

  $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且為isoloid算子,則有 $\left\{ {\lambda \in \partial {\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{iso}}\sigma \left( T \right):} \right.n\left. {\left( {T - \lambda I} \right){\rm{ < }}\infty } \right\} \cap {\sigma _b}\left( T \right) = \emptyset$,且 $ \left\{ {\lambda \in {\rho _1}\left( T \right) \cap} \right.$$\left. {\rm{iso}}\sigma \left( T \right):n {\left( {T \!-\! \lambda I} \right){\rm{ < }}\infty } \right\} \!\cap \!{\sigma _b}\left( T \right) \!=\! \emptyset $. 故有   ${\sigma _b}\left( T \right) \!=\! \left\{ {\partial {\sigma _1}\left( T \right)\! \cup\! } \right.\left\{ {\lambda \!\in\! {\bf{C}}:} \right.d\left( {{T^ * }} \right. \!-\! \bar \lambda \left. {\left. I \right)\left. { \!=\! \infty } \right\} \!\cup \!\left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \!\cup\! \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \!\cap\! \sigma \left( T \right)} \right]} \right\} \!\cap {\sigma _b}\left( T \right) = $    $\left[ {{\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n} \right.\left( T \right. -\left. {\lambda I} \right) = \left. \infty \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \subseteq $    $\left[ {{\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \{ \lambda \in {\bf{C}}:n( {T - \lambda I} ) > d( T $$\left. {\left. { - \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ {\lambda \in {{\bf{C}}}:n\left( {T - \lambda I} \right){\rm{ = }}\infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \subseteq $     ${\sigma _b}\left( T \right). $因此   ${\sigma _b}\left( T \right) = \left[ {{\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \{ \lambda \in {{\bf{C}}}: $$n( {T - \lambda I} ) > d( {T - \lambda I} ) \} \cup \{ \lambda \in {{\bf{C}}}:n( T - \lambda I) = \infty \} \cup [ {\rho _a}( T ) \cap \sigma ( T ) ]$.

  反之,由于有  ${\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right) = \left[ {\partial {\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {\operatorname{int} {\rho _1}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \subseteq $  $\partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup\left[ {{\rho _w}} \right.\left. {\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\sigma _d}\left( T \right) \!\cap \!{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \!\in\! {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)\backslash {\sigma _d}\left( T \right):n\left( {T \!-\! \lambda I} \right) \!=\! d\left( {T \!-\! \lambda I} \right) \!=\! \infty } \right\}\subseteq $  $ \partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left[ {{\rho _w}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup {\sigma _d}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right.$$d\left( {{T^ * } \!-\! \bar \lambda I} \right)\left. { \!=\! \infty } \right\} $,  $\left\{ {\lambda \!\in\! {\bf{C}}\!:\!n\left( {T - \lambda I} \right) \!=\! \infty } \right\} \!=\! \left\{ \lambda \right.\left. { \notin {\sigma _d}\left( T \right)\!:\!d\left( {{T^ * } \!-\! \bar \lambda I} \right) \!=\! \infty } \right\} \cup \left\{ {\lambda \!\in \!{\sigma _d}\left( T \right)\!:\!} \right.n\left( {T \!-\! \lambda I} \right)\left. { \!=\! \infty } \right\} \subseteq $  $\left\{ {\lambda \in {\bf{C}}\!:\!} \right.d\left( {{T^ * } \!-\! \bar \lambda I} \right)=\left. { \infty } \right\} \cup {\sigma _d}\left( T \right)$,并且  $\left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right.n\left( {\left. {T \!-\! \lambda I} \right)} \right.\left. { > d\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right\} \!=\! \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right. > \left. {d\left( {T \!-\! \lambda I} \right) \!=\! 0} \right\} \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}} \right.:n\left( {T \!-\! \lambda I} \right) > d\left( T \right. \!-\!\left. {\left. {\lambda I} \right) > 0} \right\} = $  $ \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right. > \left. {d\left( {T - \lambda I} \right) > 0} \right\}$. 由 ${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質,可得   $\{ \lambda \in {\bf{C}}:n\left( T- { \lambda I} \right) > $$ d\left( {T - \lambda I} \right) > 0\} \cap {\sigma _b}\left( T \right) = \emptyset$ 且   $\left[ {{\rho _w}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cap {\sigma _b}\left( T \right) = \emptyset .$ 因此,由所給條件可得   ${\sigma _b}\left( T \right) = \{ {{[ \rho }_1}\left( T \right) \cap $${\rm{acc}}\sigma ( T ) ] \cup \{ \lambda \in {\bf{C}}:n( {T - \lambda I} ) > d( {T - \lambda I} ) \} \cup \{ {\lambda \in } {\bf{C}}: {n( {T - \lambda I} ) = \infty } \} \cup \left[ {{\rho _a}} \right.\left( T \right)\left. {\left. { \cap \sigma \left( T \right)} \right] } \right\} \cap $    ${\sigma _b}\left( T \right) =\partial {\sigma _1}\left( T \right) \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right. d( {T^ * } - \bar \lambda I )\left. { = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap } \right.$$\left. {\sigma \left( T \right)} \right] \cup {\sigma _d}\left( T \right)$. 則由推論2(4)可得 $T$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質.

  并且,假設 ${\lambda _0} \in {{\rm{\pi }}_{00}}\left( T \right)$. 若 ${\lambda _0} \!\in\! \left\{ {\lambda \!\in\! {\bf{C}}\!:\!n\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right. \! > \! \left. {d\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right\}$,則 ${\lambda _0} \in {\rho _b}\left( T \right)$. 若 ${\lambda _0} \notin \left\{ {\lambda \in } \right.$${\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right) > \left. {d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\}$,則 ${\lambda _0} \notin \left. {{{\left[ \rho \right.}_1}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right. > \left. {d\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ \lambda \right. \in $${\bf{C}}:\left. {n\left( {T \!-\! \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$,故 ${\lambda _0} \in {\rho _b}\left( T \right) \subseteq $${\;\rho _{ea}}\left( T \right) $. 因此 ${{\rm{\pi }}_{00}}\left( T \right) \subseteq {\sigma _a}\left( T \right)\backslash {\sigma _{ea}}\left( T \right)$.

  $\left\{ {\lambda \in {\rm{iso}}\sigma{ \left( T \right):n\left( {T \!-\! \lambda I} \right) = 0}} \right\} \cap \left\{ {\left. {{{\left[ \rho \right.}_1}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right. > \left. {d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\}} \right. \cup \{ {\lambda \in } {\bf{C}}: n( {T \!-\! \lambda I} ) \!=\! \infty \} \cup $$[ {\rho _a}( T ) \cap \sigma ( T ) ]\} = \emptyset $,可得 ${\rm{iso}}\sigma \left( T \right) \subseteq {\sigma _p}\left( T \right)$. 這就證明了 $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且為isoloid算子. 證畢.

  注1?。?)若 $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且為isoloid算子,則有   ${\sigma _b}\left( T \right) = {\left[ \rho \right._1}\left( T \right)\left. { \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right.n\left( {T - \lambda I} \right) > $$\left. {d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup \left. {\left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right. = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$.

  (2)定理2中條件“${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質”是本質的. 例如,設 ${T_1},{T_2} \in B\left( {{\ell ^2}} \right)$ 定義為:

  $\qquad{T_1}\left( {{x_1},{x_2},{x_3}, \cdots } \right) = \left( {0,{x_1},{x_2},{x_3}, \cdots } \right),$

  $\qquad{T_2}\left( {{x_1},{x_2},{x_3}, \cdots } \right) = \left( {{x_2},{x_3},{x_4}, \cdots } \right),$

  并令 $T = {T_1} \oplus {T_2}$,則  ${\sigma _b}\left( T \right) = {\left[ \rho \right._1}\left( T \right)\left. { \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right.n\left( {T - \lambda I} \right) > \left. {d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right.n( {T - \lambda I} ) = \infty \} \cup \left[ {\rho _a}( T ) \cap\right.$$\left. \sigma ( T ) \right]$${T^ * }$ 不滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質,但 $T$ 不滿足 $\left( \omega \right)$ 性質.

  根據定理2,我們可以得到以下推論:

  推論3 若 $T$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質. 則 ${T^ * }$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且為isoloid算子 $ \Leftrightarrow {\sigma _b}\left( T \right) = $  ${\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap \left. {{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {{T^ * } - \bar \lambda I} \right)} \right. > \left. {d\left( {{T^ * } - \bar \lambda I} \right)} \right\} \cup \left. {\left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {{T^ * } - \bar \lambda I} \right)} \right. = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$.

  推論4 設 $T \in B\left( H \right)$. ${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質,$T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且 $T$ 為isoloid算子 $ \Leftrightarrow {\sigma _b}\left( T \right) = $  ${\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right)\cap\left. { {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\rm{iso}}\sigma \left( T \right):n\left( {T - \lambda I} \right)} \right.\left. { = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$.

  證明 因為   $\left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right.\left. { = \infty } \right\} = \left\{ {\lambda \in {\rm{iso}}\sigma \left( T \right):n\left( {T - \lambda I} \right)} \right.\left. { = \infty } \right\} \cup $       $\left\{ {\lambda \in {\rm{acc}}\sigma \left( T \right):d\left( {T - \lambda I} \right)} \right. < n( T - \lambda I)=\left. {\infty } \right\} \cup $       $\left\{ {\lambda \in {\rm{acc}}\sigma} \right. \left( T \right): d\left( {T - \lambda I} \right)=n\left( {T - \lambda I} \right)\left. { = \infty } \right\} $,根據定理2可得   ${\sigma _b}\left( T \right) \!=\! {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap \left. {{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T \!\!-\! \lambda I} \right)} \right. \!>\!\left. {d\left( {T \!\!-\!\! \lambda I} \right)} \right\} \cup \left. {\left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right. \!=\! \infty } \right\} \cup\left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \subseteq $    $ {\left[ \rho \right._1}\left( T \right)\left. { \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup $    $\left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T \!\!-\!\! \lambda I} \right)} \right. > \left. {d\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right\} \cup\left\{ {\lambda \in {\rm{iso}}\sigma \left( T \right):} \right. \left.n\left( {T - \lambda I} \right)= { \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \subseteq $    ${\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right)\left. { \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\rho _w}\left( T \right)\left. { \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right.> $$\left. { d\left( {T - \lambda I} \right) > 0} \right\} \cup $    $\left\{ {\lambda \in {\rm{iso}}\sigma \left( T \right):n\left( {T - \lambda I} \right)} \right.\left. { = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$. 由于 $T$${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質,可得   ${\;\rho _1}\left( T \right) \cap {\rho _w}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right) = \emptyset $ 以及   $\left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right.\left. { > d\left( {T - \lambda I} \right) > 0} \right\} = \emptyset $. 從而  ${\sigma _b}\left( T \right) \subseteq {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right)\cap $$\left. { {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\rm{iso}}\sigma \left. {\left( T \right):n\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\}} \right. \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right].$ 其反包含顯然成立,因此等式成立.

  反之,由所給條件可得   ${\sigma _b}\left( T \right) = {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right)\left. { \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\rm{iso}}\sigma \left. {\left( T \right):n\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\}} \right. \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup\left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \subseteq$    $ {\left[ {\partial \rho } \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right)\left. { \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup {\left[ {\operatorname{int} \rho } \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\left. {\sigma \left( T \right)} \right] \cup $    $\{ \lambda \in {\rho _1} ( T ):n( {T - \lambda I} ) =d\left( {T - \lambda I} \right) = \infty \} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \subseteq $    $\partial {\rho _1}\left( T \right) \cup \{ \lambda \in \operatorname{int} {\rho _1} ( T ):d( {T - \lambda I} ) = \infty \} \cup [ {{\rho _a}( T ) \cap \sigma ( T )} ] \cup [ {\rho _s}( T ) \cap \sigma ( T ) ] \subseteq {\sigma _b}\left( T \right). $根據推論2中(1)即可得 $T$${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質. 再者,由   ${{\rm{\pi }}_{00}}\!\left( T \right) \!\cap\! \left\{ {{{\left[ \rho \right.}_1}\!\!\left( T \right) \!\cap\! {\sigma _w}\!\left( T \right)\left. { \!\cap {\rm{acc}}\sigma \!\left( T \right)} \right] \!\cup\! } \right.\left\{ {\lambda \in {\rm{iso}}\sigma } \right.\!\left( T \right)\!:$$\left. {n\left( T \right. \!\!-\!\! \left. {\lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left. {\left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]} \right\} \!=\! \emptyset $,即 ${{\rm{\pi }}_{00}}\left( T \right) \subseteq {\rho _b}\left( T \right) \subseteq {\rho _{ea}}\left( T \right)$. 因此可得 $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質.

  ${\lambda _0} \in {\rm{iso}}\sigma \left( T \right)$. 若 $n\left( {T - {\lambda _0}I} \right) = 0$,則 ${\lambda _0} \notin {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right)\left. { \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in } \right.{\rm{iso}}\sigma \left( T \right):n\left( T \right.\left. {\left. { - \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap } \right.$$\left. {\sigma \left( T \right)} \right] \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$. 故有 ${\lambda _0} \in {\rho _b}\left( T \right) \subseteq {\rho _w}\left( T \right)$,即 ${\lambda _0} \in \rho \left( T \right)$,這與 ${\lambda _0} \in {\rm{iso}}\sigma \left( T \right)$ 矛盾. 因此,${\rm{iso}}\sigma \left( T \right) \subseteq $${\sigma _p}\left( T \right)$,即 $T$ 為isoloid算子. 由此,${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質,$T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且 $T$ 為isoloid算子得證. 證畢.

  在定理2中,如果我們去掉條件“${T^ * }$ 滿足 $\left( {{\omega _1}} \right)$ 性質”,則可得到以下結論.

  定理3 設 $T \in B\left( H \right)$. $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且為isoloid算子 $ \Leftrightarrow {\sigma _b}\left( T \right) = $  ${\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right) \cap \left. {{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \{ \lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right) \left. { > d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right.\left. { = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$.

  證明 由定理2可得   $ {\sigma _b}\left( T \right) = {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap \left. {{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {{\bf{C}}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right. > \left. {d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup $    $ \left\{ \lambda \right. \in \left. {{\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\} \cup\left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] =$    $ {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right)\left. { \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\rho _w}\left( T \right)\left. { \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right.\left. { > d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup $    $\left\{ \lambda \in {\bf{C}}: \right.n( {T - \lambda I} ) = \infty \} \cup [ {\rho _a}( T ) \cap \sigma ( T ) ]$. 由 $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質,可得 ${\rho _1}\left( T \right) \cap {\rho _w}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right) = \emptyset $. 因此  ${\sigma _b}\left( T \right) = $$ {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right) \cap \left. {{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right.n$$\left. {\left( {T - \lambda I} \right) > d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ {\lambda \in {{\bf{C}}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right.\left. { = \infty } \right\} \cup $    $\left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] $.

  反之,由于   $[ {{\sigma _a}( T )\backslash {\sigma _{ea}}( T )} ] \cap \{ { {{[ \rho }_1}( T ) \cap {\sigma _w}( T ) \cap {{\rm{acc}}\sigma ( T )} ]} \cup \{ {\lambda \in {{\bf{C}}}:n( {T - \lambda I} )} > d( T - { {\lambda I} )} \} \cup $  $\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n( {T - \lambda I} )= }{ \infty } \} \cup [ {{\rho _a}( T ) \cap \sigma ( T )} ] \} = \emptyset $,故 ${\sigma _a}\left( T \right)\backslash {\sigma _{ea}}\left( T \right) \subseteq {\rho _b}\left( T \right)$,即 ${\sigma _a}\left( T \right)\backslash {\sigma _{ea}}\left( T \right) \subseteq {{\rm{\pi }}_{00}}\left( T \right)$. 此外,設 ${\lambda _0} \in {{\rm{\pi }}_{00}}\left( T \right)$. 若 ${\lambda _0} \in \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)}> \right. d\left( {T - } \right. $$\left. {\left. {\lambda I} \right)} \right\}$,則 ${\lambda _0} \in {\rho _b}\left( T \right)$. 若 ${\lambda _0} \notin \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right.\left. { > d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\}$,則   $ {\lambda _0} \notin {[ \rho _1}( T ) \cap {\sigma _w}( T ) \cap $$ {{\rm{acc}}\sigma ( T )} ] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right.$$\left. { > d\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T\! -\! \lambda I} \right)} \right.\left. { = \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]$,即 ${\lambda _0} \in {\rho _b}\left( T \right) \subseteq {\rho _{ea}}\left( T \right)$. 因此 ${{\rm{\pi }}_{00}}\left( T \right)$$ \subseteq {\sigma _a}\left( T \right)\backslash {\sigma _{ea}}\left( T \right)$. 并且,我們知道   $\left\{ {\lambda \!\in\! {\rm{iso}}\sigma \left( T \right):n\left( {T \!-\! \lambda I} \right) \!=\! 0} \right\} \!\cap\! \left\{ {{{\left[ \rho \right.}_1}\left( T \right) \!\cap\! {\sigma _w}\left( T \right) \!\cap\! \left. {{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right]} \right. \!\cup\! \left\{ {\lambda \!\in\! {{\bf{C}}}:n\left( {T \!-\! \lambda I} \right)} \right. \! >\left. { d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup $  $ \left\{ {\lambda \in {{\bf{C}}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} \right.\left. { = \infty } \right\}\left. { \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right]} \right\}{\rm{ = }}\emptyset $,由此即可得 $\left\{ {\lambda \in {\rm{iso}}\sigma \left( T \right):n\left( {T - \lambda I} \right) = 0} \right\} \subseteq {\rho _b}\left( T \right)$. 在這種情況下,$\left\{ {\lambda \in {\rm{iso}}\sigma \left( T \right):n\left( {T - \lambda I} \right) = 0} \right\} = \emptyset $. 因此 ${\rm{iso}}\sigma \left( T \right) \subseteq {\sigma _p}\left( T \right)$. 這就證明了 $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且為isoloid算子. 證畢.

  對于 $T$ 的共軛算子 ${T^ * }$,類似定理3的證明,可得以下推論.

  推論 5 設 $T \in B\left( H \right)$. ${T^ * }$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且為isoloid算子 $ \Leftrightarrow {\sigma _b}\left( T \right) = $  $ {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right) \cap \left. {{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T^ * }\!-\! \right.} \right.\left.\bar \lambda I \right)\left. {> d\left( {{T^ * } \!-\! \bar \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {{T^ * } \!-\! \bar \lambda I} \right)} \right.\left. { \!=\! \infty } \right\} \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] $.

  推論 6 設 $T \in B\left( H \right)$. $T$${T^ * }$ 均滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且均為isoloid算子 $ \Leftrightarrow {\sigma _b}\left( T \right) = $  ${\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap \left. {{\sigma _w}\left( T \right) \cap {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ \lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right) = n\left. {\left( {{T^ * } - \bar \lambda I} \right) = \infty } \right\} \right. \cup \left[ {{\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] \cup \left[ {{\rho _s}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)} \right] $.

  推論 7 設 $T \in B\left( H \right)$. $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質 $ \Leftrightarrow {\sigma _b}\left( T \right) = {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right) \cap \left. {{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {{\bf{C}}}:} \right.\left. {n\left( {T - \lambda I} \right) > d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup $$\left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:n\left( {T - \lambda I} \right)} { = \infty } \right\} \cup \left\{ {\lambda \in \sigma \left( T \right):n\left( {T - \lambda I} \right) = 0} \right\} $.

  在文獻[15]中,介紹了如下引理.

  引理 1 設 $T \in B\left( H \right)$. 若 $K \in B\left( H \right)$ 是一個可交換的冪有限秩算子,則:

  (1)$K$ 是一個Riesz算子;

  (2)$n\left( {T + K} \right) < \infty \Leftrightarrow n\left( T \right) < \infty $;

  (3)${\rm{iso}}\sigma \left( {T + K} \right) \subseteq {\rm{iso}}\sigma \left( T \right) \cup \rho \left( T \right)$

  (4)${\rm{iso}}{\sigma _a}\left( {T + K} \right) \subseteq {\rm{iso}}{\sigma _a}\left( T \right) \cup {\rho _a}\left( T \right)$.

  顯然,若 $T$ 是一個有限秩算子,則 $T$ 是一個冪有限秩算子.

  定理4 設 $T \in B\left( H \right)$. 則以下命題等價:

  (1) ${\sigma _b}\left( T \right) = {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right) \cap \left. {{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right.\left. {n\left( {T - \lambda I} \right) > d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right.n( T - \left. {\lambda I) = \infty } \right\}$;

  (2) 對任意可交換的有限秩算子 $F \in B\left( H \right)$,有 ${\sigma _a}\left( T \right) = \sigma \left( T \right)$,并有 $T + F$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且為isoloid算子.

  證明 $ (1) \Rightarrow (2)$. 由定理3可知 $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且為isoloid算子. 設 ${\lambda _0} \in {\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)$,則有 ${\lambda _0} \notin {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right) \cap \left. {{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right.\left. {n\left( {T - \lambda I} \right) > d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right.n\left( T \right. - \left. {\lambda I} \right) = \left. \infty \right\}$,故 ${\lambda _0} \in {\rho _b}\left( T \right)$. 這與 ${\lambda _0} \in {\rho _a}\left( T \right) \cap \sigma \left( T \right)$ 矛盾,所以 $\sigma \left( T \right) \subseteq {\sigma _a}\left( T \right)$. 又顯然有 $\sigma \left( T \right) \supseteq {\sigma _a}\left( T \right)$,因此 ${\sigma _a}\left( T \right) = \sigma \left( T \right)$. 此外,設 ${\lambda _0} \in {\sigma _a}\left( {T + F} \right)\backslash {\sigma _{ea}}\left( {T + F} \right)$. 若 ${\lambda _0} \in {\rho _a}\left( T \right)$,則由 ${\sigma _a}\left( T \right) = \sigma \left( T \right)$ 可得 ${\lambda _0} \in \rho \left( T \right) \subseteq {\rho _b}\left( T \right) = {\rho _b}\left( {T + F} \right)$,即 ${\lambda _0} \in $${{\rm{\pi }}_{00}}\left( {T + F} \right) $;若 ${\lambda _0} \in {\sigma _a}\left( T \right)$,則 ${\lambda _0} \in {\sigma _a}\left( T \right)\backslash {\sigma _{ea}}\left( T \right)$. 由 $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質,有 ${\lambda _0} \in {\rho _b}\left( T \right) = {\rho _b}\left( {T + F} \right)$,即 ${\lambda _0} \in {{\rm{\pi }}_{00}}\left( {T + F} \right)$. 故 ${\sigma _a}\left( {T + F} \right)\backslash {\sigma _{ea}}\left( {T + F} \right) \subseteq {{\rm{\pi }}_{00}}\left( {T + F} \right)$. 設 ${\lambda _0} \in {{\rm{\pi }}_{00}}\left( {T + F} \right)$,則 ${\lambda _0} \in {\rm{iso}}\sigma \left( {T + F} \right)$$n\left( {T + F - {\lambda _0}I} \right) < \infty $. 由引理1可得 ${\lambda _0} \in {\rm{iso}}\sigma \left( T \right) \cup \rho \left( T \right)$$n\left( {T - {\lambda _0}I} \right) < \infty $. 若 ${\lambda _0} \in \rho \left( T \right)$,則 ${\lambda _0} \in {\rho _b}\left( T \right) \subseteq {\rho _{ea}}\left( T \right) = {\rho _{ea}}\left( {T + F} \right)$;若 ${\lambda _0} \in {\rm{iso}}\sigma \left( T \right)$,則由 $T$ 是isoloid算子可得 ${\lambda _0} \in {{\rm{\pi }}_{00}}\left( T \right)$,即 ${\lambda _0} \in {\rho _{ea}}\left( T \right) = {\rho _{ea}}\left( {T + F} \right)$. 因此 ${{\rm{\pi }}_{00}}\left( {T + F} \right) \subseteq {\sigma _a}\left( T \right.\left. { + F} \right)\backslash {\sigma _{ea}}\left( {T + F} \right)$. 綜上,這就證明了 $T + F$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質.

  接下來,我們證明 $T + F$ 是isoloid算子. 設 ${\lambda _0} \in {\rm{iso}}\sigma \left( {T + F} \right)$,則由引理1可得 ${\lambda _0} \in {\rm{iso}}\sigma \left( T \right)$$ \cup \rho \left( T \right)$. 顯然,$\;\rho \left( T \right) \subseteq {\rho _b}\left( {T + F} \right)$. 因此,若 ${\lambda _0} \in \rho \left( T \right)$,則有 $n\left( {T + F - {\lambda _0}I} \right) > 0$. 若不然,則有 ${\lambda _0} \in \rho \left( {T + F} \right)$,這與 ${\lambda _0} \in $$ {\rm{iso}}\sigma \left( {T + F} \right)$ 矛盾. 若 ${\lambda _0} \in {\rm{iso}}\sigma \left( T \right)$,可以證明 $n\left( {T + F - {\lambda _0}I} \right) > 0$. 實際上,若 $n\left( {T + F - {\lambda _0}I} \right) = 0$,則由 $T$ 是isoloid算子可得 ${\lambda _0} \in {{\rm{\pi }}_{00}}\left( T \right)$. 此外,由 $T$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質,則有 ${\lambda _0} \in {\rho _b}\left( {T + F} \right)$. 故 $T + F - {\lambda _0}I$ 可逆,矛盾. 因此 $T + F$ 是isoloid算子.

  $(2) \Rightarrow (1) $. 設 ${\lambda _0} \notin {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \cap {\sigma _w}\left( T \right) \cap \left. {{\rm{acc}}\sigma \left( T \right)} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right.\left. {n\left( {T - \lambda I} \right) > d\left( {T - \lambda I} \right)} \right\} \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right.$$n\left( T \right. - \left. {\lambda I} \right) = \left. \infty \right\}$. 則 $n\left( {T - {\lambda _0}I} \right) < \infty $$n\left( {T - {\lambda _0}I} \right) \leqslant d\left( {T - {\lambda _0}I} \right)$.

  ${\lambda _0} \notin {\rho _1}\left( T \right)$,則有 ${\lambda _0} \in {\rho _{ea}}\left( T \right)$,即 ${\lambda _0} \in {\rho _a}\left( T \right) \cup {{\text{π}}_{00}}\left( T \right)$. 由 ${\sigma _a}\left( T \right) = \sigma \left( T \right)$ 可知 ${\lambda _0} \in {\rho _b}\left( T \right)$. 這與 ${\lambda _0} \in {\sigma _1}\left( T \right)$ 矛盾;若 ${\lambda _0} \notin {\sigma _w}\left( T \right)$,類似以上證明可得 ${\lambda _0} \notin {\sigma _b}\left( T \right)$;若 ${\lambda _0} \notin {\rm{acc}}\sigma \left( T \right)$,則 ${\lambda _0} \in {\rm{iso}}\sigma \left( T \right) \cup \rho \left( T \right)$. 由于 $T$ 是isoloid算子,則可得 ${\lambda _0} \notin {\sigma _b}\left( T \right)$. 證畢.

  推論 8 設 $T \in B\left( H \right)$. 則以下條件等價:

  (1)${\sigma _b}\left( T \right) = {\left[ \rho \right._1}\left( T \right) \!\cap\! {\sigma _w}\left( T \right) \cap \left. {\left\{ {\lambda \in {\rm{acc}}{\sigma _b}\left( T \right):d\left( {T - \lambda I} \right) = \infty } \right\}} \right] \cup \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:} \right.n\left( {T - \lambda I} \right) > d\left( T \right. - {\left. {\lambda I} \right\} \cup }$   $ \left\{ {\lambda \in {\bf{C}}:}n ( T - \right.{\lambda I} )\! =\! \infty\} $;

  (2)對任意可交換的有限秩算子 $F \in B\left( H \right)$,有 ${\sigma _a}\left( T \right) = \sigma \left( T \right)$,且 $\left\{ {\lambda \in {\rm{iso}}} \right.{\sigma _b}\left( T \right):n\left( T \right. - \left. {\lambda I} \right)$$\left. { < \infty } \right\} = \emptyset $,并有 $T + F$ 滿足 $\left( \omega \right)$ 性質且為isoloid算子.

參考文獻 (15)

目錄

  /

  返回文章
  返回
  鸿禾娱乐